amd-markalar

Ambalaj Makinecileri Derneği – AMD Hakkında

Kısa adı AMD olan, ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan tamamlayıcı makineleri üreten firmaların kurmuş olduğu Ambalaj Makinecileri Derneği’nin amacı, Türk ambalaj makinelerinin ulusal ve uluslararası piyasalardaki kimliğinin olumlu yönde arttırılması ve bu makinelerin üretiminin uluslararası normlarda, tercih edilen ürünler seviyesine çıkarılmasıdır. AMD Ambalaj Makinecileri Derneği, bu amaç ile Ekim 2006 da, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından kurulmuş bir sektör derneğidir.

Alfabetik sırayla sayarsak kurucu ve kuruluşumuz hemen sonrasında bu gönüllü görev için elini taşın altına koyan üyelerimiz;
ARDOLET MAKİNA; AYMAKSAN AYLA MAKİNA; CD MAKİNA; DOLMAK DOLUM; DOYPAK; DURAN MAKİNE; ERSEY MAKİNA; KERAMIK; MAKPLAST; MARİPAK; ÖNERSAN; ÖZARTAŞ; PAKFORM; TAMTAŞ MAKİNA; VATAN MAKİNA; YAZICI MAKİNA’dır.

Gelecek hedefleri olan ve bu amaçla yatırımlar yapan işadamlarının bir araya gelerek meydana getirdikleri bu oluşum, ülke ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı sağlayan Ambalaj Makineleri sektörüne yeni bir vizyon getirmiştir.

Amacımız, Ülkemizin ve Milletimizin, önderimiz M.Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi gelişmiş toplumlar seviyesine erişmesi için;

*Globalleşen dünyada, üyelerimizin rekabet güçlerini arttırmak için gerekli standartlara ulaştırma çalışmalarında bulunmak, desteklemek, yol göstermek;

*Ülkemizin kalkınmasında en önemli önceliğimiz olan ihracatın, özellikle katma değeri yüksek olan makine ihracatının arttırılması yönünde yeni projeler oluşturmak, merkezi yönetim ile işbirliğini sağlamak;

*“Türk Ambalaj Makineleri” sektörünün uluslararası imajını yükseltmek, uluslararası şirketlerle işbirliği için yollar açmak; Türk Malı Ambalaj Makinesi kullanımının yaygınlaştırılması konusunda, sektörümüzde derneğimiz üyesi makinecilerimizin, yurt içinde ve yurt dışında ticari bilgi ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temasları gerçekleştirebilmelerini sağlayıcı, fuar, sergi, gezi organizasyonu ve tanıtım çalışmalarında bulunmak;

*Sektörümüzde Toplam Kalite bilincinin benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, yalnız kağıt üzerinde değil gerçek anlamda kalite sertifikasyonu ile tüm meslektaşlarımızın birlikte belirli standartlarda, kalitede üretim yapmalarını sağlayacak bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak;

*İş hayatımızda karşılıklı güven ilkesinin yerleşmesi/güçlenmesi için çalışmalar yaparak veya yaptırarak, bu ilkenin önemine katkıda bulunmak, sektörümüzde bu iyileştirmeyi yapmak ve bu mevcut seviyeyi yükseltmek

*Sınıflandırılmış Ambalaj Makinesi İmalatçıları envanteri ve kullanıcıların el altında bulundurulacak tanıtım kaynakları için çalışmalarda bulunmak;

*Sektörümüze yönelik yönetim ve üretim pozisyonlarındaki kişilere yönelik eğitim programları düzenleyerek, mevcut işgücü niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak; gençliğe, mesleki eğitime sahip çıkmanın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak olduğunu düşünerek, gençliğin üreten bir nesil olması için, özellikle ve özellikle mesleki eğitimin önemini merkezi yönetime aktararak, yapılacak çalışmalar için işbirliği yapmaktır.

Derneğimizin kuruluşunda, faaliyetlerinde ve yaptığımız tanıtım broşüründe bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kuruluna ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Cem Büyükçıngıl

 

AMD Yönetim Kurulu Başkanı